Hartelijk welkom op de website Zeeland-biljart.

    LAATSTE AANPASSINGEN :
           
08-12-2023

  • Teamkampioenschappen vindt in het menu Toernooien

  • 24-07-2023 :
    Alle artikelen van de voorbije seizoenen zijn nu ondergebracht in "Archief"
    Deze zijn te bereiken via het menu bovenaan de pagina in de menubalk.

Doelstelling van deze site is het biljarten in alle spelsoorten en op alle niveaus in Zeeland in beeld te brengen en houden.

Hiervoor vraagt de webmaster medewerking van teamleiders en organisatoren van wedstrijden of toernooien gegevens tijdig door te mailen, te appen dan wel te bellen.

De webmaster zorgt er dan op zijn beurt voor dat er verslagjes van worden gemaakt, uitslagen vermeld en waar mogelijk een foto wordt geplaatst.

De kosten van deze site worden gedekt door sponsoring en donaties.
Dit is van levensbelang voor de site om het voortbestaan te garanderen.

Kandidaat sponsoren dan wel donateurs kunnen zich per mail info@zeeland-biljart.nl melden bij webmaster Joop van den Oudenhoven.

Ook middels het contactformulier op deze website kunt u zich aanmelden.

Webmaster
Joop van den Oudenhoven.